• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Terveyden edistäminen

TULE-terveyden edistäminen

Tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämistä ja ennaltaehkäisyä tulisi tehdä monialaisesti ja poikkihallinnollisesti yhteistyössä. Tule-terveyttä tulee edistää vaikuttamalla sekä yksilöihin että heidän elinympäristöihinsä. Keskeisiä ympäristöjä ovat esimerkiksi koulut, työpaikat, liikenne ja terveydenhuolto. Vaikuttavuuden lisäämiseksi tulisi hyödyntää tutkimustietoa toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Esimerkiksi terveyskäyttäytymis-muutosteorioiden ja -tekniikoiden hyödyntäminen lisää terveyden edistämisen tuloksia ja vaikuttavuutta.

Terveyttä edistävät elintavat ovat myös tule-terveyttä edistäviä. Yksilöiden asenteisin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen ovat mahdollisuuksia tule-terveyden edistämiseen. Tule-terveyttä edistäviä valintoja tulee tehdä hepoiksi ja houkuttelevaksi, kuten lisätä ympäristöön vaikuttamalla yksilöiden halukkuutta liikkua omin lihasvoimin.

Ergonomia ja turvallisuus työssä ja vapaalla edistävät tule-terveyttä. Liiallisesta ja vääränlaisesta urheilusta seuraavia vammoja ja tapaturmia tulisi estää, kuten myös liikennetapaturmia. Esteettömyyttä ja saavutettavuutta lisäämällä mahdollistetaan ja kannustetaan myös toiminta- ja liikkumisrajoitteisten yksilöiden tule-terveyden ylläpitämistä ja elämänlaatua. Apuvälineet helpottavat ja suojaavat arjessa ja niiden käytön sekä oikean käytön opastamisen avulla lisätään toimintakykyä ja ehkäistään tule-ongelmia, kuten kaatumisista aiheutuvia luunmurtumia.

Tule-terveyden edistämisestä on saatu tuloksia esimerkiksi Seinäjoella. Monialaisilla toimilla ja poikkihallinnollisella yhteistyöllä on saatu vaikutettua väestön tule-terveyden riskitekijöiden. Esimerkiksi kunta on saanut lasten ylipainon lisääntymisen pysähtymään.