• Tel: 040 574 1922
 • Mail: toimisto@suomentule.fi

Kustannusten vähentäminen

Tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi tarvitaan valtakunnallisia päätöksiä ja toimia yhteiskunnan eri sektoreilla ja tasoilla. Vaaditaan myös tule-terveyttä edistävän kokonaisuuden hallintaa sekä eri toimijoiden vastuiden ja roolien selkiyttämistä. Vaikuttamisen kohteena tulee olla sekä yksilö että ympäristö. Yhteiskunnan on mahdollista lisätä yksilöiden mahdollisuuksia ja halukkuutta tule-terveytensä tukemiseen ja siitä huolehtimiseen kannustamalla terveillä elintavoilla.

 

Miten tule-kustannuksia vähennetään?

 1. Lisätään tuki- ja liikuntaelinterveyttä edistäviä päätöksiä ja toimia

 • rakennetaan tuki- ja liikuntaelinterveyttä tukevaa arkea ja yhteiskuntaa, joka kannustaa yksilöitä terveellisiin valintoihin ja toimintaan
 • vahvistetaan monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä (esim. asuinympäristö ja työelämä)
 • kohdistetaan toimia tuki- ja liikuntaelinterveyden riskitekijöihin (esim. ylipaino ja liikkumattomuus)
 • hyödynnetään ja tuetaan kaikkien ihmisten jäljellä olevaa opiskelu-, työ- ja toimintakykyä (esim. osatyökykyisyys)

 

2. Parannetaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidon ja kuntoutuksen tehokkuutta sekä vaikuttavuutta

 • huomioidaan ihminen fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimijana (esim. tule-kivun ja masennuksen yhteys)
 • hyödynnetään terveydenhuollossa tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten osaamista (esim. fysioterapeuttien suoravastaanotto)
 • turvataan tuki- ja liikuntaelinterveyden ammattilaisten resurssit ja osaaminen

 

3. Kehitetään tuki- ja liikuntaelinterveyden kokonaiskuvaa ja sitä tukevia rakenteita Suomessa

 • kootaan tuki- ja liikuntaelinterveyteen vaikuttaminen valtakunnalliseksi kokonaisuudeksi
 • selkiytetään eri sektoreiden ja toimijoiden vastuita ja rooleja
 • kehitetään väestön tuki- ja liikuntaelinterveyden seurantaa ja arviointia (esim. perusterveydenhuolto)
 • hyödynnetään tutkimusta tuki- ja liikuntaelinterveyteen vaikuttamisessa

 

4. Hyödynnetään tuki- ja liikuntaelinterveys Suomen kilpailukyvyn mahdollistajana ja edistäjänä

 • ymmärretään tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen merkittävä säästöpotentiaali
 • nähdään tuki- ja liikuntaelinterveys keskeiseksi tekijäksi Suomen kilpailukyvyn kannalta sen mahdollistaessa väestön opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn
 • viedään Suomen tuki- ja liikuntaelinterveysosaamista maailmalle