• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Hoito ja kuntoutus

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia hoidetaan pääasiallisesti perustervey-denhuollossa. Työ- ja opiskeluterveydenhuolto ovat myös keskeisessä asemassa tule-oireiden ja -ongelmien hoitamisessa. Myös erikoissairaanhoitoa tarvitaan tule-sairauksien hoidossa. Kipu on yleisin syy hakeutua lääkärille tai tule-ammattilaiselle.

Tule-sairauksia hoidetaan monialaisessa tiimissä. Lääkärit, erikoissairaan-hoidossa ortopedit ja fysiatrit, fysioterapeutit, osteopaatit, kiropraktikot, naprapaatit ja koulutetut hierojat ovat tule-ammattilaisia. Lääkärin lähete tarvitaan vain erikois-sairaanhoitoon. Osasta tule-hoidoista ja kuntoutuksesta Kela maksaa korvauksia.

Itsehoito on yksi tärkeimmistä hoitomuodoista. Yksilöille tulee antaa tietoa ja tukea tarvittavaan itsehoitoon, joka voi olla esimerkiksi laihduttamista, liikunnan lisäämistä tai murtuneen käden kuntoutusta. Myös lääkehoito on hoitomuoto, jossa yksilön oma vastuu niiden käyttämisestä on suuri.

Tule-terveyttä hoidettaessa tulee yksilö huomioida oman tilan ja hoidon asiantuntijana. Hoidon ja kuntoutuksen tulee tähdätä yksilön jäljellä olevan työ- ja toimintakyvyn hyödyntämiseen ja tukemiseen. Tule-sairauksista ja -vam-moista huolimatta voidaan jäljellä olevaa tule-terveyttä edistää ja ennaltaehkäistä lisäongelmien syntymistä. Vaikuttavuuden lisäämiseksi tulisi hoidon ja kuntoutuksen sisältyä ja nivoutua mahdollisimman sujuvasti yksilön arkeen. Esimerkiksi tottumukseen kävellä asuntoonsa menevät raput ylös sekä oikeat tekniikat kotitöitä tehdessä.

Tule-terveyden hoitoa ja kuntoutusta on mahdollista edistää vaikuttamalla terveydenhoitopolkuihin ja tule-ammattilaisten työnjakoon. Esim. Eksotessa on tule-ongelmaisten vastaanottoa ja hoitoa saatua parannettua ja kustannuksia vähennettyä fysioterapeutin suoravastaanotolla, jonka avulla lääkäreiden työpanosta on siirretty fysioterapeuteille.

TIETOA VASTAANOTOISTA