• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS

Tuki- ja liikuntaelinterveys on yhteiskunnalle tärkeä asia. Tule-terveys mahdollistaa väestön opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn. Tule-sairauksien ja oireiden hoito ja kuntoutus tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. Myös väestölle koituu merkittäviä haittoja ja kustannuksia tule-ongelmista, jotka esimerkiksi heikentävät yksilöiden taloudellista tilannetta ja pärjäämistä. Kipu on yksi suurimmista yksilöihin ja yhteiskuntaan vaikuttavista tekijöistä tule-ongelmissa.

Väestön tule-terveyteen voidaan vaikuttaa lukuisin tavoin. Yhteiskunnan on mahdollista edistää yksilöiden tule-terveyttä sekä ennaltaehkäistä ongelmia esimerkiksi tule-riskitekijöihin vaikuttamalla. Tule-terveyttä edistävä ympäristö ja arki sekä tehokas ja vaikuttava tule-ongelmien hoito ja kuntoutus ovat tärkeitä vaikuttamistapoja. Terveydenhuollon ratkaisuilla ja yhteiskunnallisilla etuuksilla voidaan estää tule-sairauksia ja niistä aiheutuvia ratkaisuja. Olennaista on myös monialainen ja poikkihallinnollinen yhteistyö tule-terveyden edistämisessä. Yksilöt tulee nähdään aktiivisina toimijoina, jotka otetaan mukaan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.