• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Mitkä TULE-sairaudet?

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vaivaavat joka viidettä työikäistä ja useampaa kuin joka kolmatta eläkeläistä. Yli miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelinten sairaus. Euroopassa lähes joka neljännellä aikuisella on pitkäkestoinen tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, joka rajoittaa toimintakykyä.

Työikäisille tyypillisiä tule-ongelmia ovat lanneselkäsairaudet, niskahartiaoireyhtymä ja nivelrikko. Työuran loppuvaiheessa ja iäkkäillä ihmisillä yleisiä ovat polven ja lonkan nivelrikko, osteoporoosi ja osteoporoottiset murtumat sekä erilaisten tule-ongelmien aiheuttamat toimintakyvyn vajaukset.

Tule-sairaudet kehittyvät yleensä pitkän ajan kuluessa esim. perimän ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksena. Joidenkin tule-sairauksien syntyyn ei voi itse vaikuttaa, mutta useiden tule-sairauksien syntyyn ja etenemiseen voi vaikuttaa elintavoilla ja riskitekijöiden vähentämisellä. Esimerkiksi välttämällä ylipainoa on mahdollista vähentää nivelten liiallista kuormitusta ja nivelrikon syntymistä.

Tule-sairaudet ovat kaikista sairausryhmistä yksi suurimpia ja merkityksellisimpiä yhteiskunnan ja yksilön elämänlaadun kannalta. Tule-sairaudet tulevat yhteiskunnalle kalliiksi aiheuttaen paljon sairaanhoitokuluja, poissaoloja työstä ja työkyvyttömyyttä. Hoidolla ja kuntoutuksella voidaan parantaa toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia.

Tule-sairaudet ovat yhteydessä moniin muihin sairauksiin. On tavallista, että tule-sairaudesta kärsivällä on myös muita sairauksia, kuten diabetes. Tule-sairaudet aiheuttavat usein kipua, joka on yhteydessä masennukseen. Tule-sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa tulee huomioida myös henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ovat lisääntymässä väestön ikääntymisen ja riskiä lisäävien elintapojen seurauksena. Tärkeintä olisi ennaltaehkäistä tule-sairauksia vaikuttamalla sekä yksilöihin että ympäristöön.