• Tel: 040 574 1922
 • Mail: toimisto@suomentule.fi

TULE-terveyteen vaikuttavat tekijät

Tuki- ja liikuntaelinterveyteen ovat yhteydessä monet tekijät. Useisiin tule-terveyteen vaikuttavista tekijöistä on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi elintavoilla. Ikä, sukupuoli ja perintötekijät ovat puolestaan tekijöitä, joihin emme pysty vaikuttamaan. Fyysisten tekijöiden lisäksi psyykkiset ja sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä tule-terveyteen.

Tule-terveyden kannalta keskeisiä elintapoja ovat fyysinen aktiivisuus, oikea ravitsemus, tupakoimattomuus, kohtuullinen alkoholinkäyttö ja riittävä uni. Osa elintavoista vaikuttaa suoraan, kuten fyysinen aktiivisuus ylläpitää lihasvoimaa. Osa taas vaikuttaa välillisesti, kuten kaatumisten ja tapaturmien lisääntyminen runsaasta alkoholinkäytöstä.

Elintapojen lisäksi tule-terveyttä on mahdollista edistää tuki- ja liikuntaelimistöä tukevilla asennoilla ja liikkeillä. Esimerkiksi työskentelyasentojen ergonomisuuteen ja oikeanlaisiin nostotekniikoihin on hyvä kiinnittää huomiota. Ylipaino ja lihavuus lisäävät riskiä tule-ongelmille, mutta jo pienikin painonpudotus hyödyttää. Tule-terveyteen vaikuttaminen ei ole ikinä myöhäistä. Esimerkiksi tasapainon ja lihasvoiman harjoittaminen vähentävät merkitsevästi iäkkäiden kaatumisriskiä.

Yhteiskuntaan ja elinympäristöön vaikuttamalla on mahdollista tukea yksilöitä tekemään tule-terveyttä edistäviä valintoja. Esimerkiksi valaistut ja hiekoitetut kevyen liikenteenväylät mahdollistavat ja tukevat liikkumista. Yksilöitä tulisi tukea myös laadukkaalla elintapaohjauksella sekä varhaisella puuttumisella. Riskitekijöihin, kuten ylipainoon vaikuttamalla on mahdollista ennaltaehkäistä tulevia tule-oireita ja -sairauksia. Tule-terveyttä voi edistää lukuisin tavoin.

Riskitekijä Sairaus, jolle on  varma tai lähes varma syytekijä Sairaus, jonka syysuhde epävarma, mutta siitä on viitteitä
Liikapaino Polven nivelrikko ja rannekanavaoireyhtymä Iskias ja selkäkipu
Tupakointi Nivelreuma iskias, selkäkipu ja luukato
Runsas kahvinjuonti Nivelreuma
Vähäinen liikunta Luukato
Urheilu Polven nivelrikko
Autolla ajo Iskias
Raskas ruumiillinen työ Polven ja lonkan nivelrikko Iskias
Toistuva kuormitus Eräät yläraajan oireyhtymät Alaselkäkipu ja niskakipu
Tapaturmat Polven ja lonkan nivelrikko, alaselkäkipu ja niskakipu

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskitekijöitä (Fysiatria 2015, s. 30)

Miten voi vaikuttaa?

 • liikuntaa lisäämällä; koulu- työ- ja kauppamatkat kävellen tai pyöräillen
 • painohallinta
 • tupakoinnin vähentäminen tai lopettaminen
 • alkoholin kohtuukäyttö
 • stressin hallitseminen
 • työn kuormittavuus
 • yksipuolisien toistoliikkeiden huomioiminen ja muuttaminen mahdollisuuksien mukaan
 • työasentojen tarkistaminen, raskaat nostot, työskentely huonoissa asennoissa
 • tapaturmariskit
 • kunnon levolla ja yöunilla

Mihin ei voi vaikuttaa?

 • ikääntymisen tuomiin ongelmiin
 • perinnöllisiin tekijöihin