• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Mikä TULE-terveys?

Tuki- ja liikuntaelimet (TULE) kannattavat ja liikuttavat kehoa mahdollistaen liikunta- ja toimintakyvyn.  Tuki- ja liikuntaelimistö koostuu luista, nivelistä, nivelsiteistä, jänteistä ja lihaksista. Tuki- ja liikuntaelimet vaativat päivittäistä käyttöä. Ne ovat tiiviissä yhteydessä kehon muihin toimintoihin ja terveyden perusta. Tuki- ja liikuntaelinten terveys on yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Luusto

Ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön muodostavat luut, nivelet ja rustot. Luiden liitoskohdassa on nivel, jossa nivelsiteet ja muut tukikudokset yhdistävät luut toisiinsa. Luiden päitä verhoaa nivelrusto.

Luuston osuus kehon painosta on alle 10%. Luusto suojaa sisäelimiä, kuten sydäntä, keuhkoja ja aivoja. Luusto määrää pitkälti ruumiinmuotomme yhdessä lihasten kanssa. Aikuisen ihmisen kehossa on kaikkiaan noin 206 luuta.

Luukudoksen rakenne vaihtelee luuston eri osissa. Pitkien luiden varsiosat ja luiden pintaosat ovat kuoriluuta. Kuoriluu on kovaa, sillä sen rakenneosat ovat tiiviisti ja säännöllisesti järjestäytyneet. Luiden päät, pienten luiden sisäosat ja nikamat ovat pääasiassa hohkaluuta.  Hohkaluun rakenne on pesusienimäinen, minkä vuoksi se on kestävyydeltään kuoriluuta heikompaa.

Luu tarvitsee uusiutuakseen kalsiumia, D-vitamiinia ja liikuntaa. D-vitamiini tukee kalsiumin imeytymistä suolistosta ja kiinnittymistä luustoon. D-vitamiini ehkäisee murtumia vaikuttamalla luuston lisäksi myös lihasvoimaan. Luusto hyötyy liikunnasta jossa on erityisesti hyppelyä, suunnanmuutoksia ja lihasvoimaharjoittelua. Luustoliikunnasta on omat liikuntasuosituksensa.

Lisää luustotietoa löydät Luustoliiton sivuilta.

Nivelet

Nivel on kahden luun välinen liitos, joka voi olla joko kiinteä tai liikettä salliva. Synoviaalinivelet ovat ihmisen yleisimpiä, monipuolisimpia ja vapaimmin liikkuvia niveliä. Ihmisellä niitä on kaikista 300 nivelestä noin 230.

Niveltä ympäröi suojaava nivelpussi, joka muodostuu sidekudoksesta ja kiinnittyy luiden päihin. Sen sisäkerros eli nivelkalvo tuottaa liukasta, öljymäistänivelnestettä, joka voitelee nivelen niin että pinnat liukuvat toistensa suhteen kitkatta ja kulumatta.

Nivelpussissa on säiemäisiä paksuuntumia eli nivelsiteitä, jotka ovat kiinni kummankin luun päässä ja estävät nivelen luonnottomat liikkeet. Niveltä pitävät koossa sitä ympäröivät lihakset, jotka ovat kiinnittyneet luihin jänteiden kautta. Lihasten avulla niveliä voi myös liikuttaa. Luiden päitä peittää nivelrusto, joka vaimentaa iskuja ja suojaa luuta. Joissain nivelissä voi olla lisäksi nivelkierukka, nivellevy tai nivelkuopan reunus.

Lisää niveltietoa löydät Suomen Nivelyhdistyksen sivuilta.

Lihaksisto

Lihaksilla on tehtävänsä paitsi liikkeiden synnyttämisessä myös verenkierron vauhdittajana: lisäksi ne suojaavat ja rajoittavat sisäelimiä. Lihasmassa on myös tärkein vartalon ulkoiseen muotoon vaikuttava tekijä. Luustolihaksiin kuuluu yli 600 lihasta. Jokainen lihas on toiminnallinen yksikkö, joka muodostuu lihaskudoksesta, sidekudoksesta, verisuonista ja hermoista.

Lihassolua kutsutaan lihassyiksi, jotka jaetaan hitaisiin ja nopeisiin lihassyihin. Asentoa ylläpitävissä lihaksissa on runsaasti hitaita lihassyitä. Liikettä tuottavissa lihaksissa on puolestaan enemmän nopeita lihassyitä. Jokaista lihassyytä ympäröi ohut sidekudoskalvo. Lihas muodostuu useista lihassyykimpuista ja sitä ympäröi paksu peitinkalvo (faskia). Kaikkien näiden kalvojen kollageenisyyt yhtyvät lihaksen päissä suoraan jänteisiin. Luustolihassyyt uusiutuvat vain rajallisesti syntymän jälkeen.

Harjoittelu ei lisää lihassyiden määrää, mutta voi muuttaa niiden ominaisuuksia. Kestävyysharjoittelu lisää esimerkiksi lihassyitä ympäröivien hiussuonten määrää. Jos luustolihassyitä ei käytetä tarpeeksi ne alkavat surkastumaan. Tämä on ongelma erityisesti pitkäaikaisessa vuodelevossa. Käyttämällä lihaksia niiden toimintakyky voidaan kuitenkin palauttaa normaaliksi. Myös ravitsemuksella eli energiansaannilla on tärkeä merkitys lihasten toiminnalle.

KANNATTAA JA LIIKUTTAA!

Aikuisen ihmisen kehossa on  noin 206 luuta.

Niveliä ihmisellä on 300.

Luustolihaksiin kuuluu yli 600 lihasta.