• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Työkyvyttömyyseläkettä saaneet

Kuvio 1. Tule-sairauksista maksetut sairauspäivärahat tule-pääsairausluokittain vuonna 2014. Eniten sairauspäivärahoja on maksettu selkäsairauksista. Vuonna 2014 niitä maksettiin noin 94 miljoonaa euroa. Pehmytkudossairauksista maksettiin sairauspäivärahoja puolestaan 63 miljoonaa, nivelrikosta noin 59 miljoonaa ja muista nivelsairauksista noin 26 miljoonaa euroa vuonna 2014. Kela maksoi tule-sairauksista sairauspäivärahoja yhteensä noin 288 miljoonaa euroa vuonna 2014.  

 Kuvio 2. Työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden naisten ja miesten prosenttiosuudet tuki- ja liikuntaelinsairauksien pääsairausryhmien (M00-M99) mukaisesti jaoteltuina vuonna 2014.

 Kuvio 3. Työeläkejärjestelmästä maksettujen tule-sairauksien työkyvyttömyyseläkekustannukset miehillä ja naisilla miljoonina euroina ikäryhmittäin. Miesten työkyvyttömyyseläkekustannukset ovat olleet naisia suuremmat. 60-64-vuotiaiden ikäryhmässä miehille on maksettu tule-sairauksien takia työkyvyttömyyseläkettä 206 miljoonaa ja naisille 169 miljoonaa euroa. 55-59-vuotiaiden ikäryhmässä miehille on maksettu 99 miljoonaa ja 77 naisille miljoonaa euroa. Työkyvyttömyyseläkekustannukset tule-sairauksista nousevat voimakkaasti yli 55-vuotiaiden ikäryhmästä alkaen.