• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Työkyvyttömyyseläkeratkaisut

Kuvio 1. Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkeratkaisujen lukumäärät, joissa työkyvyttömyyden syynä ovat olleet tule-sairaudet vuosina 2005-2014. 2000-luvulla myönnettyjen tule-työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on ollut laskussa. Vuonna 2014 myönnettiin tule-työkyvyttömyyseläkkeitä työeläkejärjestelmästä 5874. Hylättyjen tule-työkyvyttömyyseläkkeiden määrä ei kuitenkaan ole lisääntynyt yhtä selvästi. Tule-sairauksien takia haettujen työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on siis jonkin verran vähentynyt 2000-luvulla. Vuonna 2014 haettiin tule-työkyvyttömyyseläkkeitä yhteensä 8 407, kun esimerkiksi vuonna 2005 oli vastaava määrä 10 141. Kuviosta 2. nähdään vastaavat tiedot prosenttiosuuksina. Noin joka kolmas tule-työkyvyttömyyseläkeratkaisu työeläkkeistä on ollut kielteinen. Hyväksyttyjä tule-työkyvyttömyyseläkkeitä on ollut puolestaan noin 70 % hakemusten kokonaismäärästä.

Kuvio 2. Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkeratkaisujen lukumäärät, joissa työkyvyttömyyden syynä ovat olleet tule-sairaudet vuosina 2005-2014. Vastaavat tiedot prosenttiosuuksina. Noin joka kolmas tule-työkyvyttömyyseläkeratkaisu työeläkkeistä on ollut kielteinen. Hyväksyttyjä tule-työkyvyttömyyseläkkeitä on ollut puolestaan noin 70 % hakemusten kokonaismäärästä.

Kuvio 3. Työeläkejärjestelmästä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkeratkaisujen lukumäärä naisilla ja miehillä vuosina 2005-2014. Naisille on myönnetty kaikkina vuosina lukumäärällisesti enemmän työkyvyttömyyseläkkeitä kuin miehille. Esimerkiksi vuonna 2014 naisille myönnettiin 3 329 tule-työkyvyttömyyseläkettä ja miehille 2 545 eläkettä. Molemmilla sukupuolilla on laskenut myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 2010-luvulla.

Kuvio 4. Työeläkejärjestelmästä myönnettyjen työkyvyttömyyseläkeratkaisujen prosenttiosuudet naisilla ja miehillä vuosina 2005-2014.

Kuvio 5. Naisten ja miesten hylättyjen työeläkejärjestelmän tule-työkyvyttömyysratkaisujen lukumäärät vuosina 2005-2014. Kuviosta nähdään, että naiset ovat saaneet määrällisesti miehiä enemmän hylättyjä tule-työkyvyttömyysratkaisuja. Esimerkiksi vuonna 2014 hylättiin 1393 naisten hakemusta ja 1140 miesten hakemusta.

Kuvio 6. Työeläkejärjestelmästä hylättyjen työkyvyttömyyseläkeratkaisujen prosenttiosuudet naisilla ja miehillä vuosina 2005-2014.