• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Työkyvyttömyyseläkekustannukset

Kun sairaus johtaa työkyvyttömyyteen, haetaan ensin yleensä sairauspäivärahaa. Jos sairaus pitkittyy, voidaan hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voi saada työeläkkeenä ja kansaneläkkeenä. Kela ja työeläkelaitos selvittävät edellytykset ammatilliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen ennen kuin työkyvyttömyyseläkkeestä päätetään. Kelan maksama työkyvyttömyyseläke alkaa yleensä noin vuoden kuluttua sairastumisesta. Työkyvyttömyyseläkettä voi saada ilman määräaikaa tai määräaikaisesti, jolloin sen nimi on kuntoutustuki.

osatyokyvyttomyys
tyokyvelakesaaneet
tyokyvyttomyyselakksiirtyneet
tyokyvyttomyyselakeratkaisut