• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Sairausvakuutuspäivärahat

Kuvio 1. Kelan sairausvakuutuksena korvaamien sairauspäivien lukumäärä tuhansina sairauspääryhmittäin vuosina 2009-2014. Tule-sairauksien takia on korvattu eniten sairauspäiviä koko tarkastelujakson aikana. Tule-sairauksista korvattujen sairauspäivien lukumäärä on ollut vuosina 2009-2012 noin 5,1-5,2 miljoonaa päivää. Vuosina 2013 ja 2014 on suunta ollut hieman laskeva. Vuonna 2013 Kela korvasi noin 4,9 miljoonaa päivää ja vuonna 2014 noin 4,8 miljoonaa sairauspäivää tule-sairauksien takia.

Kuvio 2. Kelan sairausvakuutuksena korvaamien sairauspäivien prosenttiosuudet sairauspääryhmittäin vuosina 2009-2014. Kaikista Kelan korvaamista sairauspäivärahoista noin joka kolmas on korvattu tule-sairauksien takia. Osuus on pysynyt samanlaisena vuosien 2009-2014 välillä.

Kuvio 3. Kelan sairausvakuutuksena korvaamien sairauspäivien lukumäärä tuhansina tule-sairauksien ja kaikki sairauspääryhmät yhteensä vuosina 2009-2014. Kela korvasi vuonna 2014 noin 14,3 miljoonaa sairauspäivärahapäivää kaikista sairauspääryhmistä. Tule-sairauksien määrä tästä oli noin 4,8 miljoonaa päivää. Tarkastelujakson aikana ei ole isoja muutoksia, mutta sekä tule-sairauksien sairauspäivät että kaikista sairauspääryhmistä korvatut sairauspäivät ovat hieman laskeneet vuosina 2013 ja 2014.

Kuvio 4. Kelan sairausvakuutuksena korvaamien sairauspäivien prosenttiosuudet tule-sairauksista ja kaikista sairauspääryhmistä yhteensä vuosina 2009-2014. Kaikista Kelan korvaamista sairauspäivärahoista noin joka kolmas on korvattu tule-sairauksien takia. Osuus on pysynyt samanlaisena vuosien 2009-2014 välillä.