• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Sairauspoissaolokustannukset

Kaikki Suomessa asuvat henkilöt ovat vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti. Lain perusteella he ovat oikeutettuja sairauspäivärahaan korvauksena lyhytaikaisen työkyvyttömyyden aiheuttamista ansionmenetyksistä, jos he täyttävät sairauspäivärahan saamisen edellytykset. Sairauspäivärahatilastot kuvaavat työntekijöiden ja yrittäjien toimeentuloturvaa työkyvyttömyyden aikana.

Tule-kustannusten kannalta olennaisia ovat tule-sairauksien perusteella saadut ja maksetut sairauspäivärahat. Tarkastelussa on tule-sairauksista aiheutuneiden sairauspäivärahojen ja sairausvakuutuspäivärahakausien määrä ja kesto sekä kustannukset. Omavastuuajan vuoksi sairauspäivärahatilastoissa on mukana vain yli kymmenen päivää kestäneet sairausjaksot.  Sairauspäivärahaa voidaan maksaa enintään 300 arkipäivältä. Jos sairaus pitkittyy, voidaan hakea työkyvyttömyyseläkettä.

sairausvakuutuspaivat
sairauspaivarahakaudet