• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Sairaanhoitokustannukset

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt kuuluvat yleisen sairausvakuutuksen piiriin eli voivat saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen sairaanhoidon kustannuksista. Korvattavia sairaanhoidon kustannuksia ovat korvattavien reseptilääkkeiden kustannukset, kustannukset avosairaanhoitopalvelujen käytöstä ja sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannukset. Avosairaanhoitopalveluja ovat yksityislääkärin palvelut sekä lääkärin määräämä tutkimus ja hoito yksityisessä tutkimus- ja hoitolaitoksessa.

Tule-kustannusten osalta olennaisia tietoja ovat esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannukset tule-sairauksien ja -ammattilaisten osalta sekä sairaanhoitopalveluista niiden käyttäjältä perittyjen maksujen euromäärä eli kustannukset ennen sairausvakuutuskorvauksen vähentämistä ja korvausten euromäärä sekä yhteiskunnalle koituvat kustannukset. Valitettavasti tule-sairauksien sairaanhoitokustannuksista ei ole tarkkoja tilastotietoja terveydenhuollon kustannuksista kokonaisuudessaan. Esitetyt tilastot ovat vain osa tule-sairauksien aiheuttamista sairaanhoitokustannuksista.

ERIKOISSAIRAANHOITO

sairaanhoitokustannukset

Erikoissairaanhoidon kustannukset.

YKSITYISET SAIRAANHOITOKUSTANNUKSET

sairaanhoitokustannukset

Yksityiset sairaanhoitokustannukset.

TUTKIMUS JA HOITO

sairaanhoitokustannukset

Fysioterapian sairaanhoitokorvausten saajat.