• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

TULE-LÄÄKEKORVAUSTEN KUSTANNUKSET KORVAUSTASOITTAIN

Kuvio 1. Kela:n tule-sairauksien lääkekorvausten kustannukset, peruskorvattavat 40 % 2010-2015

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkekorvausten kokonaiskustannukset peruskorvausluokassa 40 %  olivat noin  55,7 miljoonaa euroa vuonna 2015. Tulehdus- ja reumalääkkeiden osuus oli noin 37 miljoonaa euroa ja ne ovat olleet vuosina 2010-2015 eniten tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkekorvauskustannuksia aiheuttanut lääkeryhmä. Niistä aiheutuneet kustannukset ovat laskeneet vuoden 2012 jälkeen jolloin kustannukset olivat noin 39 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten lääkekorvausten kustannuksia syntyi luukudokseen vaikuttavien lääkkeistä, niiden osuus oli noin 8 miljoonaa euroa, kolmanneksi eniten kustannuksia syntyi lihasrelaksanteista, niiden osuus kustannuksista oli noin 7 miljoonaa euroa vuonna 2015.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
FYS M01 Tulehduskipu- ja reumalääkkeet   35 083 643 € 37 115 856 € 39 415 664 € 37 008 560 € 37 683 632 € 37 118 568 €
M02 Lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitovalm. 1 677 192 € 1 366 354 € 1 566 508 € 1 417 631 € 1 347 350 € 1 283 928 €
M03 Lihasrelaksantit 4 468 641 € 4 888 089 € 5 718 866 € 5 880 169 € 6 624 743 € 6 846 300 €
M04 Kihtilääkkeet 1 835 888 € 1 852 319 € 1 923 626 € 2 016 297 € 2 202 777 € 2 319 163 €
M05 Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet 10 541 606 € 7 795 663 € 7 798 773 € 7 901 392 € 9 067 831 € 8 184 495 €
M09 Muut tule-sairauksien lääkkeet 509 080 € 63 276 € 14 091 € 0 € 0 € 0 €

Kuvio 2. Kela:n tule-sairauksien lääkekorvausten kustannukset, erityiskorvattavat 65 % 2010-2015

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkekorvausten kokonaiskustannukset erityiskorvausluokassa 65 %  olivat noin  495 000 euroa vuonna 2015. Erityiskorvausluokassa 65 % on vain kaksi lääkeryhmää, tulehdus- ja reumalääkkeiden osuus oli noin 190 000 euroa ja kihtilääkkeiden osuus oli  noin 305 000 euroa. Vuonna 2013 kustannukset ovat olleet tulehdus- ja reumalääkkeistä erityikorvausluokassa 65% yllättävän pienet, vain noin 20 tuhatta euroa.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
FYS M01 Tulehduskipu- ja reumalääkkeet   290 871 € 336 733 € 227 210 € 19 926 € 206 682 € 189 847 €
M02 Lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitovalm. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
M03 Lihasrelaksantit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
M04 Kihtilääkkeet 376 799 € 352 067 € 333 856 € 320 856 € 319 921 € 305 006 €
M05 Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
M09 Muut tule-sairauksien lääkkeet 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Kuvio 3. Kela:n tule-sairauksien lääkekorvausten kustannukset, erityiskorvattavat 100 % 2010-2015

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkekorvausten kokonaiskustannukset erityiskorvausluokassa 65 %  olivat noin  495 000 euroa vuonna 2015. Erityiskorvausluokassa 65 % on vain kaksi lääkeryhmää, tulehdus- ja reumalääkkeiden osuus oli noin 190 000 euroa ja kihtilääkkeiden osuus oli  noin 305 000 euroa. Vuonna 2013 kustannukset ovat olleet tulehdus- ja reumalääkkeistä erityikorvausluokassa 65% yllättävän pienet, vain noin 20 tuhatta euroa.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
FYS M01 Tulehduskipu- ja reumalääkkeet   5 745 € 3 259 € 5 690 € 4 690 € 5 102 € 3 920 €
M02 Lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitovalm.   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
M03 Lihasrelaksantit 570 983 € 560 133 € 558 927 € 583 147 € 573 955 € 586 280 €
M04 Kihtilääkkeet 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
M05 Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet 4 492 284 € 3 709 720 € 2 623 139 € 1 906 502 € 4 314 783 € 10 181 798 €
M09 Muut tule-sairauksien lääkkeet 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €