• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Tule-lääkekorvaukset korvaustasoittain

Kuvio 1. Kela:n Tule-sairauksien lääkekorvaukset, peruskorvattavat 40 % 2010-2015.

Kela korvasi tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkekustannuksista aiheutuneita peruskorvattavia (40%) lääkekustannuksia noin 22,3 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Eniten korvauksia maksettiin Tulehduskipu- ja reumalääkkeistä, noin 14,2  miljoonaa euroa. Peruskorvattavien tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkekorvaukset ovat olleet korkeimmillaan vuonna 2012 jolloin korvauksia maksettiin noin 25 miljoonalla eurolla. Vuonna 2013 tuki- ja liikuntaelinsairaukisen peruskorvattavien lääkekorvausten määrä oli alimmillaan kuuteen vuoteen, tällöin lääkekorvauksia maksettiin 21,6 miljoonaa euroa.

2010 Korv./ resepti 2011 Korv./ resepti 2012 Korv./ resepti 2013 Korv./ resepti 2014 Korv./ resepti 2015 Korv./ resepti
FYS M01 Tulehduskipu- ja reumalääkkeet 15 608 387€ 6,90 € 16 472 255€ 7,20 € 17 388 278€ 7,50 € 14 351 560€ 6,70 € 14 537 050€ 7,10 € 14 242 900€ 6,90 €
M02 Lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitovalm. 789 023 € 8,00 € 651 988 € 8,90 € 738 351 € 7,90 € 615 162 € 7,30 € 598 324 € 7,90 € 576 916 € 8,00 €
M03 Lihasrelaksantit 2 115 757 € 5,10 € 2 341 628 € 5,40 € 2 471 864 € 5,60 € 2 585 902 € 5,70 € 2 917 024 € 6,50 € 3 097 121 € 6,70 €
M04 Kihtilääkkeet 804 278 € 6,80 € 809 296 € 6,80 € 840 977 € 6,80 € 774 272 € 6,10 € 849 184 € 6,50 € 907 428 € 5,80 €
M05 Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet 4 831 648 € 23,00 € 3 621 375 € 19,60 € 3 605 835 € 21,40 € 3 344 995 € 21,40 € 4 310 563 € 30,30 € 3 566 632 € 23,70 €
M09 Muut tule-sairauksien lääkkeet 220 275 € 35,10 € 29 547 € 11,50 € 6 000 € 10,40 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Kuvio 2. Kela:n Tule-sairauksien lääkekorvaukset, erityiskorvattavat 65% 2010-2015.

Kela korvasi tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkekustannuksista  erityiskorvausluokassa (65%) aiheutuneita lääkekorvauksia  noin 332 tuhannella eurolla vuonna 2015. Erityiskorvausluokassa 65 % korvauksia on maksettu vain kahdesta lääkeryhmästä, tulehduskipu- ja reumalääkkeistä ja kihtilääkkeistä. Eniten korvauksia maksettiin kihtilääkkeistä joita korvattiin tässä erityiskorvausluokassa 202 tuhannen euron edestä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkekorvaukset ovat laskeneet vuodesta 2010 noin 70 tuhatta euroa erityisluokassa 65 %.

2010 Korv./ resepti 2011 Korv./ resepti 2012 Korv./ resepti 2013 Korv./ resepti 2014 Korv./ resepti 2015 Korv./ resepti
FYS M01 Tulehduskipu- ja reumalääkkeet 214 911 € 23,20 € 248 296 € 27,00 € 166 687 € 21,10 € 14 501 € 22,00 € 140 304 € 21,00 € 129 338 € 21,20 €
M02 Lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitovalm. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
M03 Lihasrelaksantit 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
M04 Kihtilääkkeet 273 567 € 13,40 € 255 543 € 13,30 € 242 501 € 13,20 € 214 511 € 12,10 € 212 850 € 12,40 € 202 961 € 11,00 €
M05 Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
M09 Muut tule-sairauksien lääkkeet 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Kuvio 3. Kela:n tule-sairauksien lääkekorvaukset, erityiskorvattavat 100% 2010-2015.

Kela korvasi tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkekorvauksia erityiskorvauslu0kassa (100%)  noin 10,6 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Kokonaan korvattavista lääkeryhmistä Luukudokseen vaikuttavat lääkkeiden korvaukset olivat 10,1 miljoonaa euroa ja korvaus reseptiä kohden oli 522,70 euroa. Tämän lääkeryhmän korvaukset nousivat räjähdysmäisesti vuodesta 2014, korvauksia maksettiin melkein 6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2014.  Seuraavaksi eniten täysin korvattavia lääkkeitä olivat lihasrelaksantit, joita korvattiin noin 561 tuhannella eurolla ja korvaus reseptiä kohden oli 52,90 euroa vuonna 2015.

2010 Korv./ resepti 2011 Korv./ resepti 2012 Korv./ resepti 2013 Korv./ resepti 2014 Korv./ resepti 2015 Korv./ resepti
FYS M01 Tulehduskipu- ja reumalääkkeet 5 649 € 176,50 € 5 690 € 152,20 € 5 609 € 207,80 € 4 627 € 220,40 € 5 030 € 193,50 € 3 860 € 193,00 €
M02 Lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitovalm. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
M03 Lihasrelaksantit 548 928 € 75,70 € 537 875 € 71,80 € 536 204 € 71,40 € 559 591 € 67,00 € 549 927 € 63,80 € 561 055 € 52,90 €
M04 Kihtilääkkeet 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
M05 Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet 4 475 404 € 761,40 € 3 687 159 € 638,80 € 2 608 177 € 550,70 € 1 894 470 € 540,20 € 4 292 511 € 525,70 € 10 125 604 € 522,70 €
M09 Muut tule-sairauksien lääkkeet 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €