• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Tule-sairaudet lääkekorvausten saajat

Kuvio 1.  Kela:n myöntämien tuki- ja liikuntaelinsairauksiin määrättyjen lääkekorvausten saajien lukumäärät 2010-2016. Vuonna 2016 lääkekorvauksiin tuli 50 euron omavastuu. Kaikkiaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrättyjä reseptejä myönnettiin yhteensä 1 344 929 saajalle, joista Kela-korvauksen sai 879 544 saajaa.

Omavastuuosuus pienensi Kela-korvauksien saajien määrää noin 495 000 saajalla.

Eniten korvauksia ovat saaneet tulehduskipu- ja reumalääkkeet, joista maksettiin korvauksia noin 734 000  saajalle vuonna 2016. Lihasrelaksanteista korvauksia on saanut noin 173 000  saajaa.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin määrättyjen lääkekorvausten saajat kaikki 2010-2016

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
FYS M01 Tulehduskipu- ja reumalääkkeet 733 617 1 169 149 1 168 232 1 205 947 1 295 856 1 286 029 1 262 060
M02 Lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitovalm. 29 964 45 065 48 186 54 093 60 212 46 697 64 921
M03 Lihasrelaksantit 173 753 299 240 301 552 303 458 291 789 292 841 277 714
M04 Kihtilääkkeet 53 443 56 246 55 773 55 165 54 921 54 596 54 458
M05 Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet 45 962 49 143 49 465 50 772 53 551 56 364 61 587
M09 Muut tule-lääkkeet 0 0 0 514 107 254 1 209 3 586