• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Lääkekorvausten saajat

Kela maksoi lääkkeistä sairausvakuutuskorvauksia 3,0 miljoonalle saajalle vuonna 2016, näistä tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkkeiden sairausvakuutuskorvausten osuus oli noin 879 544 tuhatta saajaa. Saajien määrä alentui edellisvuodesta noin 500 000,  korvausten määrä laski edellisvuodesta 3,8 milj. euroa.

Kuvio 1. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja muut lääkekorvausten saajat 2010-2016

Kela maksoi lääkkeistä sairausvakuutuskorvauksia 3,0 miljoonalle saajalle vuonna 2016, näistä tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkkeiden sairausvakuutuskorvausten osuus oli noin 879 tuhatta saajaa eli 29 % kaikista lääkekorvausten saajista vuonna 2015. Osuus on kuitenkin laskenut vuodesta 2015, jolloin tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli 35 % .

Muut saajat Tule-sairaudet
2016 3 020 842 879 544
2015 2 460 856 1 348 509
2014 2 501 245 1 347 425
2013 2 435 670 1 382 134
2012 2 380 121 1 462 897
2011 2 388 984 1 449 685
2010 2 365 507 1 431 005

Kuvio 2. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja muiden ATC-luokitusten lääkekorvausten saajien osuus prosentteina 2010-2016

Kuvio 2.  Kela:n tule- ja muiden sairauksien lääkekorvausten saajat yhteensä 2010-2016.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli kaikista lääkekorvausten saajista 29 % vuonna 2016. Korvausten saajien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2012 jolloin sen osuus oli kaikista lääkekorvausten saajista 38 %.

Muut saajat Tule-sairaudet
2016 71 % 29 %
2015 65 % 35 %
2014 65 % 35 %
2013 62 % 38 %
2012 62 % 38 %
2011 62 % 38 %
2010 62 % 38 %

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja muiden ATC-luokitusten lääkekorvausten saajien osuus 40%, 65% ja 100 % korvaustasoittain 2010-2016

Kuvio 3.  Kela:n tule- ja muiden sairauksien lääkekorvausten saajat 40%, 65% ja 100% korvaustasoittain 2010-2016.
Peruskorvauksen 40% lääkekorvausten saajia vuonna 2016 oli yhteensä 2,9 miljoonaa joista tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli 871 000  saajaa. Erityiskorvattavien 65 % lääkekorvausten saajia vastaavasti oli noin 826 000,  joista tuki- ja liikuntasairauksien osuus oli  noin 6 500. Täysimääräisten erityiskorvattavien 100% lääkekorvausten saajia oli noin 634 000, joista tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli noin 6 300 saajaa vuonna 2016.

Muut, peruskorv. 40% Tule, peruskorv. 40% Muut, erityiskorv. 65% Tule, erityiskorv. 65% Muut, erityiskorv. 100% Tule, erityiskorv. 100%
2016 2 909 361 871 508 826 997 6 562 634 285 6 338
2015 2 366 605 1 340 425 832 087 7 111 628 934 6 411
2014 2 405 600 1 340 255 835 113 7 540 614 518 5 215
2013 2 340 548 1 375 973 839 824 6 897 599 676 3 430
2012 2 290 514 1 456 195 840 277 8 604 578 050 3 543
2011 2 300 008 1 442 490 841 855 9 319 556 092 3 924
2010 2 277 711 1 423 652 840 030 9 912 531 620 3 954