• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Lääkkeet

Lääkekorvaukset jaetaan ATC-luokituksessa (Anatomical Therapeutic Chemical) ryhmiin sen mukaan, mihin elimeen tai elinjärjestelmiin ne vaikuttavat. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeisiin kuuluu kuusi lääkeryhmää. Niitä ovat tulehduskipu- ja reumalääkkeet (M1), lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitoon tarkoitetut valmisteet (M02), lihasrelaksantit (M03), kihtilääkkeet (M04), luukudokseen vaikuttavat lääkkeet (M05) sekä muut tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet (M09).

Vuonna 2016 tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitoon lääkkeitä määrättiin 879 544 saajalle, määrä edellisvuoteen verrattuna oli 500 000 vähemmän. Osittain tämä selittynee sillä, että vuoden 2015 alussa voimaan tulleen omavastuuosuuden alle jäi 713 707 lääkemääräysten saajaa. Lääkkeitä määrättiin kuitenkin yhteensä 1.9 miljoonalle saajalle joka oli 244 000 enemmän kuin vuonna 2015.

Lääkkeiden kustannukset olivat 54 078 383 miljoonaa euroa josta Kela korvasi 67 019 305 miljoonaa euroa, 50 euron omavastuuosuuden alle jääneistä syntyvät lääkekustannukset olivat 11 476 242 miljoonaa euroa.

Lääkekustannukset laskivat vuodesta 2015 noin 13 miljoonalla eurolla.

Mukana ovat vain Kela-korvauksen piirissä olevat tuki- ja liikuntaelinsairauksiin määrätyt lääkkeet, käsikauppalääkkeiden, esimerkiksi tulehdus- ja kipulääkkeiden ja -voiteiden kustannuksia on vaikea arvioida koska niitä ei tilastoida yhtä tarkasti kuin reseptilääkkeiden myyntiä.

LÄÄKEKORVAUSTEN SAAJAT

laakekustannukset

Tuki- ja liikuntaelin- ja muiden sairauksien lääkekorvausten saajat 2010-2016.

SAAJAT KORVAUSTASOITTAIN

laakekustannukset

Tule-sairauksien lääkekorvauksien saajat 40%, 65% ja 100 % korvaustasoittain 2010-2016.

LÄÄKEKORVAUSTEN KUSTANNUKSET

laakekustannukset

Tule- ja muiden sairauksien lääkekorvausten kustannukset 2010-2016.

TULE-LÄÄKEKORVAUSKUSTANNUKSET

laakekustannukset

Tule-sairauksien lääkekorvausten kustannukset 2010-2016.

LÄÄKEKORVAUSTEN KUSTANNUKSET KORVAUSTASOITTAIN

laakekustannukset

Tule- ja muiden sairauksien lääkekorvausten kustannukset korvausluokittain 40%, 65% ja 100% mukaan 2010-2016.

TULE-LÄÄKEKORVAUSTEN KUSTANNUKSET KORVAUSTASOITTAIN

laakekustannukset

Tule-sairauksien lääkekorvauskustannusten korvaukset korvausluokittain 40%, 65% ja 100% mukaan 2010-2016.

LÄÄKEKORVAUKSET

laakekustannukset

Tule- ja muiden sairauksien  lääkekustannusten korvaukset 2010-2016.

TULE-LÄÄKEKORVAUKSET

laakekustannukset

Tule-sairauksien  lääkekustannusten korvaukset 2010-2016.

LÄÄKEKORVAUKSET ERITYISKORVAUSTASOT

laakekustannukset

Tule- ja muiden sairauksien lääkekorvaukset korvaustasoittain 40%, 65% ja 100% mukaan 2010-2016.

TULE-LÄÄKEKORVAUKSET ERITYISKORVAUSTASOT

laakekustannukset

Tule-sairauksien  lääkekorvaukset erityiskorvaustasoittain 40%, 65% ja 100% mukaan 2010-2016.