• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Lääkekustannukset

Lääkekustannustilastot sisältävät tietoa lääkkeiden korvauksista ja kustannuksista. Suomessa kaikki vakituisesti asuvat kuuluvat yleisen sairausvakuutuksen piiriin ja voivat saada korvauksen lääkärin määräämistä korvattavien lääkkeiden kustannuksista. Sairausvakuutus korvaa vain avohoidon lääkehoitoa eli julkisissa sairaaloissa käytettyjä lääkkeitä ei korvata. Tilastosta jää myös pois valtaosa itsehoitolääkkeistä.

Tule-kustannusten kannalta olennaisia tilastoja ovat tule-lääkkeiden saajat sekä tule-lääkkeiden määrät ja kustannukset. Tule-lääkkeitä käyttävälle koituneet kustannukset, lääkekorvausten määrä sekä tule-lääkkeitä määrättyjen reseptien määrät vaikuttavat tule-sairauksista aiheutuviin lääkekustannuksiin yksilöille ja yhteiskunnalle.

Sivustolta löytyvät lääkekustannustiedot vuodesta 2010 lähtien. Tilastoissa tulee ottaa huomioon eri vuosina voimaan tulleet lainsäädännön muutokset, joilla on vaikutusta korvausten saamiseen tai suuruuteen.

  • Vuoden 2017 alusta erityisen kalliita lääkkeitä korvataan kerralla kuukauden tarvetta vastaava määrä,  Muutoksia lääkekorvauksiin 1.1.2017. Aiemmin lääkkeitä korvataan kerralla 3 kuukauden tarvetta vastaava määrä. Muut kuin insuliinia sisältävät diabeteslääkkeet siirtyvät 100 %:n korvausluokasta 65 %:n korvausluokkaan. Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto on  605,13 euroa kalenterivuodessa.Kuva:Kela2017
  • Vuoden 2016 alusta lääkekorvauksiin tuli vuosikohtainen 50 euron alkuomavastuu kaikille yli 18-vuotiaille. Reseptilääkkeet maksetaan kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen asti. Lääkkeistä saa korvausta vasta tämän jälkeen. Uudistus pienentää Kelan maksamia lääkekorvauksia saaneiden henkilöiden määrää. Kela tilastoi kuitenkin sekä korvauksia saaneiden että alle omavastuun jääneiden henkilöiden tiedot, joten tilastot ovat vertailukelpoisia aiempiin tietoihin verrattuna. Lääkkeiden peruskorvaus nousi 35 prosentista 40 prosenttiin. Ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu nousi 3 eurosta 4,50 euroon. Lisäkorvauksen lääkekohtainen omavastuu nousi 1,50 eurosta 2,50 euroon. Lääkkeiden vuosiomavastuu (lääkekatto) nousi 610,37 euroon.
  • Vuonna 2015 lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus oli 612,62 euroa.
  • Vuonna 2014 lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus (ns. lääkekatto) aleni vuoden  alusta 670 eurosta 610 euroon. Lääkekaton täytyttyä asiakas maksaa 1,50 euroa jokaisesta ostamastaan korvattavasta lääkkeestä. Uusi lääketaksa-asetus muutti reseptilääkkeiden vähittäishintojen laskentaperusteita. Kalliimpien reseptilääkkeiden hinnat laskivat ja halvempien nousivat. Lisäksi apteekin perimä toimitusmaksu nousi 0,43 eurosta 2,39 euroon (sis. arvonlisäveron).
  • Vuonna 2013 lääkkeiden peruskorvaus aleni 42 prosentista 35 prosenttiin ja alempi erityiskorvaus 72 prosentista 65 prosenttiin. Ylempi erityiskorvaus  (100 %) säilyi ennallaan. Asiakkaan lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus (ns. lääkekatto) aleni 670 euroon.

LÄÄKEKUSTANNUKSET

laakekustannukset

Lääkekustannustilastoja, Kela.

RESEPTIKUSTANNUKSET

laakekustannukset

Reseptikustannustilastoja, Kela.