• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

TULE-kuntoutus

Suurimmat kustannukset yhteiskunnalle aiheutuvat sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksista. Jos työntekijällä on työkyvyttömyyden uhka tai työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden, vian tai vamman vuoksi, Kela järjestää ammatillista kuntoutusta myös niille, joilla ei ole oikeutta työeläkekuntoutukseen tai tapaturma- ja liikennevakuutuksen
kuntoutukseen. Työ- ja elinkeinotoimisto huolehtii työttömien ja työttömyysuhan alaisten henkilöiden kuntoutuksesta.

Tule-kuntoutuksen on osoitettu olevan vaikuttavaa, joten se tuottaa kuntoutusmenojen lisäksi säästöjä työstä poissaolojen ja työkyvyttömyyden vähentymisen kautta. Kuntoutuksen tavoitteena on yksilön toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen. Kuntoutus on myös yhteiskunnallinen järjestelmä, jonka tavoitteena on vaikuttaa koko väestön toimintakykyyn, työkykyyn ja sosiaaliseen selviytymiseen.

Kelalta Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin suunnattua kuntoutusta sai 23 490 henkilöä ja niistä maksettiin kuntoutuspalvelukustannuksia  46 347 527 miljoonalla eurolla vuonna 2016 . Tästä ammattillista kuntoutuksen osuus oli 5 098 henkilöä, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osuus  1 382 henkilöä ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen osuus 17 778 henkilöä.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi kuntoutusta saaneet 2010-2016

 Kuntousta saaneet 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
FYS Ammatillinen  4 869 4 506 3 450 3 064 3 232 3 344 3 507
Vaativa lääkinnällinen 1 045 976 1 019 1 104 1 122 1 177 1 215
Harkinnanvarainen 17 749 24 383 25 037 23 796 21 192 20 587 20 353