• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Kuntoutuspalvelujen saajat

Kuvio 1. Kelan  kuntoutuspalvelujen saajat, muut ja Tule 2010-2016.

Kelan kuntoutusta sai yhteensä 109 743 saajaa, tästä Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli 23 490 saajaa  eli 21 %  vuonna 2016.

Kelan kuntoutukseen hakeutumisen yleisin syy ovat ongelmat mielenterveydessä. Ne syrjäyttivät tuki- ja liikuntaelinten sairaudet kuntoutuksen yleisimpänä sairauspääryhmänä 1990-luvun lopulla. Mielenterveyskuntoutujien määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2007 vuoteen 2016.

Kelan kuntoutusten saajien määrä on laskenut hienoisesti vuodesta 2015, tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutusta saaneiden osuus  laski noin  6 000 saajalla.

Muut sairaudet Tule-sairaudet
2016 109 743 23 490
2015 112 212 29 648
2014 107 107 29 304
2013 98 863 27 792
2012 91 148 25 343
2011 87 317 24 849
2010 87 317 24 778