• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

TYÖFYSIOTERAPEUTIT

TYÖFYSIOTERAPEUTIT

  • puheenjohtaja@tyofysioterapeutit.com
  • Työfysioterapeutit on perustettu vuonna 1976. Yhdistys kuuluu Suomen Fysioterapeutit ry:hyn ja on sen toiseksi suurin erikoisala. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat Suomen Fysioterapeuttien jäsenet, jotka ovat suorittaneet työterveyshuollon pätevöittävät opinnot sekä työskentelevät työterveyshuollon palveluita, tutkimusta, koulutusta tai työikäisten kuntoutusta tuottavissa organisaatioissa.