• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

SUOMEN FYSIATRIYHDISTYS

SUOMEN FYSIATRIYHDISTYS

  • 07 315 2130 (sihteeri)
  • jani.takatalo@fimnet.fi
  • Suomen Fysiatriyhdistyksen tarkoituksena on olla fysikaalisesta lääketieteestä ja kuntoutuksesta kiinnostuneiden lääkärien ammatillisena yhdyssiteenä ja edistää fysikaalisen lääketieteen ja kuntoutuksen tutkimusta sekä kehittää sen käytännöllistä sovelluttamista.
1%