• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

SELKÄLIITTO

SELKÄLIITTO

  • 09 605 918
  • selkaliitto@selkaliitto.fi
  • Eerikinkatu 16 A 2, 00100 Helsinki
  • Selkäliiton toiminnan tarkoituksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy ja selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantaminen yhdessä selkäyhdistysten ja muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Liiton päätoimintamuodot ovat selkäneuvonta ja liikuntatoiminta, järjestötoiminta sekä viestintä. Selkäliittoon kuuluu 32 selkäyhdistystä, joissa on noin 9500 henkilöjäsentä.