• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

slider1

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYS

TULE = tuki- ja liikuntaelimet

TULE-terveys = tuki- ja liikuntaelinterveys

testi

tulessa.fi:

TIETOA:

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYDESTÄ JA -SAIRAUKSISTA

TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUKSIEN KUSTANNUKSISTA

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYDEN EDISTÄMISESTÄ

slider

TUKI- JA LIIKUNTAELINONGELMAT

MAKSAVAT SUOMELLE VUOSITTAIN

3-4

miljardia euroa

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYDEN
ASIALLA

Ammattilaisjärjestöt
ja
Asiantuntijaorganisaatiot

Kansalaisjärjestöt
ja
potilasjärjestöt

perhe

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYS MAHDOLLISTAA TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN

bg6b

EDISTÄMINEN ON YHTEINEN ASIA!

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYDEN

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYS KUULUU KAIKILLE!

Tuki- ja liikuntaelimistö (tule) kannattaa ja liikuttaa kehoamme, mahdollistaa arjessa ja työssä toimimisen sekä toimii muun terveyden perustana.

Jopa 1,7 miljoonaa suomalaista kärsii pitkäaikaisesta tuki- ja liikuntaelinongelmasta. Arviot tuki- ja liikuntaelinongelmien Suomelle aiheuttamista kustannuksista vaihtelevat jo noin 3–4 miljardin välillä. ja ne uhkaavat myös kasvaa voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Ne aiheuttavat eniten poissaoloja työstä ja ovat toiseksi suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Pelkästään tuki- ja liikuntaelinongelmien sairauspäivärahojen kustannukset olivat vuonna 2016 noin 280 miljoonaa euroa.

Erityisesti lasten ja nuorten ongelmien nopea lisääntyminen ja vanhenevan väestön suuri määrä vaativat toimia. Mittavia säästöjä saavutetaan ennaltaehkäisyyn panostamalla ja monialaisella yhteistyöllä. Väestön työ- ja toimintakykyä ei ole varaa menettää.

Tule-terveyteen voidaan vaikuttaa lukuisin tavoin. Ennaltaehkäisyllä, hoidolla ja kuntoutuksella lisätään väestön työ- ja toimintakykyä. Panostamalla ennaltaehkäisyyn laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla ja väestöön vaikuttamalla on mahdollista lisätä yksilöiden toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Tämä sivusto toimii tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen tukena ja tiedon lisääjänä. Yhdessä voimme vaikuttaa!

 

TULE-TERVEYTTÄ EDISTÄMÄSSÄ!