• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Ympäristö

stm

Ympäristöterveys

Sosiaali- ja terveysministeriö pyrkii tunnistamaan, ehkäisemään ja poistamaan elinympäristössä esiintyviä terveyshaittoja.

turvkaupunki

Liikkumiseen ja omatoimisuuteen kannustava ympäristö

Fyysisen toimintakyvyn ylläpidossa arkiliikunnalla on tärkeä merkitys. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, muistisairaudet sekä näön ja kuulon heikkeneminen asettavat haasteita liikkumiselle ja harrastustoiminnalle. Hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet auttavat kuitenkin toimintakyvyn ylläpitämisessä, vaikka haasteita olisikin.

liikuntakaavoitus

Liikuntakaavoitus.fi

Sivuille on kerätty tietoa erilaisista arkiliikunnan edistämisen keinoista ja hyödyistä päättäjien, liikkujien ja suunnittelijoiden näkökulmasta.