• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Työikäiset

Pong at FreeDigitalPhotos.net

Työelämä

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työsuojelun ja työterveyshuollon lainsäädännöstä sekä työsuojelu- ja työhyvinvointipolitiikan kehittämisestä.

ttl

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija.

avi

Työsuojelu.fi

AVI edistää asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta monin eri keinoin. Virasto osallistuu ympäristöterveyshaittojen arviointiin ja ennaltaehkäisyyn, valvoo työsuojelulainsäädännön noudattamista sekä myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia.

khunaspix at FreeDigitalPhotos.net

Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskuksen tarkoituksena on parantaa työhyvinvointia kehittämällä työyhteisöjen toimintaa ja osapuolten yhteistyötä, edistämällä työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuloksellisuutta sekä parantamalla esimiestyötä.

osha

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on Euroopan unionin työterveyttä ja työturvallisuutta käsittelevä tiedotusvirasto. Viraston työllä edistetään Euroopan komission työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaa strategiakehystä vuosiksi 2014–2020.