• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Lapset ja nuoret

thl

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

THL tukee lasten, nuorten ja perheiden terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä sekä arvioi palvelujen ja lapsi- ja perhepolitiikan toimivuutta ja vaikuttavuutta.

mll

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)  edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL vaikuttaa lapsi- ja perhepoliittiseen päätöksentekoon. Vanhempainnettiin on koottu laaja tietopaketti 0-18 -vuotiaiden kasvusta ja kehityksestä.

eikuulumulle

Ei kuulu mulle

Luustoliiton nuorille suunnatulla internet-sivustolla  esitellään  elintapojen  vaikutuksia luustoterveyteen. Sivustoa on mahdollista hyödyntää myös opetuskäytössä.

nuortennetti

Nuortenelämä.fi

Verkkopalvelun tuottaa Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Palvelu tarjoaa nuorille opastusta ja ohjausta elämän eri tilanteissa.

eu

Terve oma elämä: EU ja nuorten terveys

EU:n edistää nuorten terveyttä toimilla, jotka täydentävät kunkin jäsenmaan viranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen työtä. Jokainen nuori voi myös itse vaikuttaa terveyteensä vastuullisilla elämäntapavalinnoilla.

neuvokas

Neuvokas Perhe

Neuvokas perhe tukee perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä ja ideoita lapsiperheiden yleisimpiin haasteisiin, jotka liittyvät syömiseen, liikkumiseen ja arjen järjestämiseen.