• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Osatyökyvyttömyys-ja työkyvyttömyyseläkkeelle TULE-sairauksien takia siirtyneet 2005-2014

Kuvio 1. Työeläkejärjestelmästä tule-sairauksien perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden prosenttiosuudet kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä vuosilta 2005-2014. Tule-sairauksien osuus osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä on noussut vuoteen 2013 asti tarkastelujakson aikana. Vuonna 2010 kaikista osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 22 % prosenttia siirtyi tule-sairauksien takia ja vuonna 2014 vastaava luku oli noussut 39 prosenttiin. Nousua oli siis 14 vuoden aikana 17 %. Tule-sairauksien osuus osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä oli vuonna 2014 suuri, lähes 40 %.

Kuvio 2. Työeläkejärjestelmästä tule-sairauksien perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden lukumäärät kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä vuosilta 2005-2014. Tule-sairauksien osuus osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä on noussut vuoteen 2013 asti tarkastelujakson aikana. Vuonna 2010 kaikista osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä 2 508 henkilöä siirtyi tule-sairauksien takia ja vuonna 2014 vastaava luku oli noussut sadalla henkilöllä. Tule-sairauksien perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi joka kolmas vuonna 2014.

Kuvio 3. Työeläkejärjestelmästä tule-sairauksien perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden miesten ja naisten prosenttiosuudet kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä vuosilta 2005-2014. Naiset ovat siirtyneet miehiä useammin tule-sairauksien takia osatyökyvyttömyyseläkkeelle kaikkina tarkasteluvuosina. Molemmilla sukupuolilla on kasvanut osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen osuus kaikista työvyttömyyseläkkeistä. Miesten osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuus oli 14 % vuonna 2005 ja 27 % vuoonna 2014. Naisten vastaavat luvut olivat 29 % ja 49%. Vuonna 2014 siis noin joka toinen nainen siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja miehistä noin joka kolmas kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä.

Kuvio 4. Työeläkejärjestelmästä tule-sairauksien perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden miesten ja naisten lukumäärä kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä vuosilta 2005-2014. Naiset ovat siirtyneet miehiä useammin tule-sairauksien takia osatyökyvyttömyyseläkkeelle kaikkina tarkasteluvuosina. Molemmilla sukupuolilla on kasvanut osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen osuus kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä. Miesten osatyökyvyttömyyseläkkeiden osuus oli 557 vuonna 2005 ja 793 vuonna 2014. Naisten vastaavat luvut olivat 1 274 ja 1 815. Vuonna 2014 siis noin joka toinen nainen siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja miehistä noin joka kolmas kaikista työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä.

Kuvio 5. Työeläkejärjestelmästä tule-sairauksien perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja työkyvyt-tömyyseläkkeelle siirtyneiden miesten prosenttiosuudet vuosina 2005-2014. Vuonna 2005 siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle noin 3900 miestä ja vuonna 2014 noin 3000 miestä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden miesten lukumäärä on noussut jonkin verran 2005-2014 aikana. Vuonna 2005 osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 557 miestä ja vuonna 2014 793 miestä.

Kuvio 6. Työeläkejärjestelmästä tule-sairauksien perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja työkyvyt-tömyyseläkkeelle siirtyneiden miesten prosenttiosuudet vuosina 2005-2014. Tule-sairauksien perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden miesten osuus on noussut tasaisesti kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä tarkastelujakson aikana. Vuonna 2005 osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden miesten osuus oli 14 % ja vuonna 2014 27 %.

Kuvio 7. Työeläkejärjestelmästä tule-sairauksien perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden naisten lukumäärät vuosina 2005-2014. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden naisten lukumäärät ovat laskeneet ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden lukumäärät nousseet vuosien 2005-2014 aikana. Vuonna 2005 siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle noin 4400 naista ja vuonna noin 3700 naista. Osatyökyvyttömyyseläkkeiden vastaavat lukumäärät olivat noin 1300 vuonna 2005 ja noin 1800 vuonna 2014.

Kuvio 8. Työeläkejärjestelmästä tule-sairauksien perusteella osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden naisten prosenttiosuudet vuosina 2005-2014. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden naisten osuus on ollut tasaisessa kasvussa tarkastelujakson aikana. Vuonna 2005 noin joka kolmas työkyvyttömyyseläkkeelle siirtynyt nainen siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle ja vuonna 2014 noin joka toinen nainen.