• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Sairauspäivärahakaudet

Kuvio 1. Alkaneiden sairauspäivärahakausien lukumäärä eri sairauspääryhmissä vuosina 2009-2014. Koko tarkastelujakson ajan tule-sairauksien takia on eniten alkaneita sairauspäivärahakausia kaikista sairauspääryhmistä. Vuodesta 2012 lähtien tule-sairauksien sairauspäivärahojen määrä on ollut laskussa. Vuonna 2012 kausia oli noin 112 000 ja vuonna 2014 noin 100 000.

Kuvio 2. Alkaneiden sairauspäivärahakausien prosenttiosuudet eri sairauspääryhmissä vuosina 2009-2014. Koko tarkastelujakson ajan tule-sairauksien takia on ollut eniten alkaneita sairauspäivärahakausia kaikista sairauspääryhmistä. Tule-sairauksien takia on alkanut noin joka kolmas sairauspäivärahakausi kaikista sairauspäivärahakausista. Tule-sairauksien alkaneiden päivärahakausien osuus on laskenut vuonna 2014. Vuosina 2009-2013 tule-sairauksien osuus on ollut 33-34%, mutta vuonna 2014 sen osuus oli laskenut 27 prosenttiin.

Kuvio 3. Tule-sairauksissa ja kaikissa sairauspääryhmissä alkaneiden sairauspäivärahakausien lukumäärät vuosina 2006-2014. Vuodesta 2012 lähtien tule-sairauksien sairauspäivärahakausien lukumäärä on ollut laskussa. Vuonna 2012 kausia oli noin 112 000 ja vuonna 2014 noin 100 000. Samoina vuosina myös kaikkien alkaneiden sairauspäivärahakausien lukumäärä on laskenut vuonna 2012 olleesta 337 000 kaudesta vuoden 2014 311 000 kauteen.

Kuvio 4. Tule-sairauksien prosenttiosuudet kaikista alkaneista sairauspäivärahakausista vuosina 2006-2014. Tule-sairauksien takia on alkanut keskimäärin noin joka kolmas sairauspäivärahakausi kaikista alkaneista sairauspäivärahakausista vuosina 2006-2014. Tule-sairauksien osuus alkaneista sairauspäivärahakausista on ollut alhaisin vuonna 2014, jolloin tule-sairauksien osuus oli 32 %.