• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Tutkimus ja hoito

Kela korvaa osan yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoitojen kustannuksista, jos tutkimukset ja hoidot ovat tarpeellisia asiakkaan sairauden vuoksi. Korvaus on enintään korvaustaksan määrä. Korvaustaksat löytyvät taksaluettelosta.

Tutkimuksen ja hoidon korvaaminen edellyttää, että tutkimus ja hoito on tehty vuoden kuluessa lääkärin määräyksestä. Tietokonetomografia- ja magneettitutkimusten korvaaminen edellyttää, että tutkimuksen on määrännyt potilasta hoitava erikoislääkäri.

Jos lääkärisi määrää samalla kerralla useamman toimenpiteen hoitosarjan, saat korvauksen enintään 15 hoitokerrasta. Hoitokerrat on käytettävä vuoden kuluessa siitä päivästä, jona lääkäri on antanut määräyksen.

Sairaanhoidon korvauksia ei saa, jos on saanut terveyskeskuksesta lähetteen yksityislääkärin tutkimuksiin. Tällöin tutkimusten kustannukset maksaa kunta tai potilas itse.

Kela korvaa kuitenkin terveyskeskus- tai sairaalalääkärin lähetteellä annetun fysioterapian, lymfaterapian ja ihosairauksien valohoidon kustannuksia. Lymfaterapia korvataan vain tiettyjen lääketieteellisten edellytysten täyttyessä.

Lähde: Kela

FYSIOTERAPIA

kuntoutus

Yksityislääkärin määräämät fysioterapiahoitojen kustannukset 2010-2015, Kela.