• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Erikoissairaanhoito

Kela maksaa erikoissairaanhoidosta johtuvia tarpeellisia kustannuksia. Sairaanhoitokorvauksena maksetaan enintään korvaustaksan mukainen määrä. Jos peritty kustannus on pienempi kuin toimenpiteelle tai tutkimukselle vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn kustannuksen määrä. Kela vahvistaa korvaustaksat sairausvakuutuslaissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia ei korvata.

Sairausvakuutus ei korvaa toimistokuluja, leikkaussalimaksuja, sairaaloiden hoitopäivämaksuja tai poliklinikkamaksuja.

Kela korvasi erikoissairaanhoitokuluja vuonna 2015 63,1 miljoonaa euroa, joista tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli  9 miljoonaa euroa. Kaikista erikoissairaanhoidon korvausten kustannuksista tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli 14 prosenttia.

ERIKOISLÄÄKÄRIKUSTANNUKSET

sairaanhoitokustannukset

Erikoislääkärikustannukset 2010-2015, Kela.