• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Reseptit

Kaikkien sairausryhmien reseptilääkkeitä määrättiin vuonna 2016 yhteensä noin 40 miljoonaa reseptiä 3 miljoonalle saajalle. Kustannuksia näistä syntyi noin 1,9 miljardia euroa, josta Kela korvasi  noin 1,4 miljardia euroa.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin määrättyjen reseptilääkkeiden osuus tästä oli noin 2 miljoonaa kappaletta 879 000 saajalle.  Kustannusten osuus oli noin 53 miljoonaa euroa, josta Kela korvasi noin 29,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 alusta lääkekorvauksiin tuli vuosikohtainen 50 euron alkuomavastuu kaikille yli 18-vuotiaille. Reseptilääkkeet maksetaan kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen asti. Alle alkuomavastuuosuuden jääneiden reseptien määrä oli 6,7 miljoonaa reseptiä, josta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin määrättyjen reseptien määrä oli noin 935 000 reseptiä. Alle alkuomavastuuosuuden jääneiden reseptien kustannukset olivat noin 100 miljoonaa euroa, josta tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli 11,4 miljoonaa euroa.

Peruskorvattavien (40%) kaikkien lääkereseptien saajia oli 2,9 miljoonaa ja reseptejä määrättiin yhteensä noin 28,2 miljoonaa kappaletta. Näistä syntyneet kustannukset olivat yhteensä noin 825,6 miljoonaa euroa, josta Kela korvasi  415,7 miljoonaa euroa. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus kaikista peruskorvausluokan (40 %) saajista oli noin 871 000 ja reseptien osuus oli noin 2 miljoonaa kappaletta. Kustannusten osuus oli 43,3 miljoonaa euroa, josta Kela korvasi 19,1 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Erityiskorvausluokan (65 %) kaikkien lääkereseptien saajia oli noin 827 000 ja reseptejä määrättiin yhteensä noin 7,5 miljoonaa kappaletta. Näistä syntyneet kustannukset olivat yhteensä noin 388,2  miljoonaa euroa, josta Kela korvasi  292,7 miljoonaa euroa. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus kaikista erityiskorvausluokan (65 %) saajista oli noin 6 500 ja reseptien osuus oli noin 23 000 kappaletta. Kustannusten osuus oli noin 424 000 euroa, josta Kela korvasi noin 277 000 euroa vuonna 2016.

Erityiskorvausluokan (100 %) kaikkien lääkereseptien saajia oli noin 634 000 ja reseptejä määrättiin yhteensä noin 4,6 miljoonaa kappaletta. Näistä syntyneet kustannukset olivat yhteensä noin 720  miljoonaa euroa, josta Kela korvasi noin 696 miljoonaa euroa. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus kaikista erityiskorvausluokan (100 %) saajista oli noin 6 300 ja reseptien osuus oli noin 30 300 kappaletta. Kustannusten osuus oli noin 10,3 miljoonaa euroa, josta Kela korvasi noin 10,1 miljoonaa euroa vuonna 2016.

MÄÄRÄTYT RESEPTIT

laakekustannukset

Tule- ja muihin sairauksiin määrätyt reseptit 2010-2016.

TULE-SAIRAUKSIIN MÄÄRÄTYT RESEPTIT

laakekustannukset

Tuki- ja liikuntaelinsairauksiin määrätyt reseptit 2010-2016.

MÄÄRÄTYT RESEPTIT KORVAUSTASOITTAIN

laakekustannukset

Tule- ja muihin sairauksiin määrätyt reseptit korvausluokittain 40%, 65% ja 100%