• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

TULE-sairauksien lääkekorvausten kustannukset

Kuvio 1. Kela:n lääkekorvausten kustannukset tuki- ja liikuntaelinsairauksien ATC-luokitusten osalta 2010-2015.

Eniten lääkekorvausten kustannuksia syntyi tulehduskipu- ja reumalääkkeistä, kustannukset olivat noin 37,3 miljoonaa euroa vuonna 2015. Kustannukset olivat alentuneet noin 500 000 euroa edellisestä vuodesta. Luukudokseen vaikuttavien lääkkeiden kustannukset olivat noin 18,3 miljoonaa euroa vuonna 2015, kun ne alimmillaan ovat olleet vuonna 2013 jolloin kustannuksia olivat noin 9,8 miljoonaa euroa.  Kokonaisuudessaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien lääkekorvausten kustannukset olivat noin 67  miljoonaa euroa eli 3 % kaikista lääkekorvausten kustannuksista vuonna 2015.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
FYS M01 Tulehduskipu- ja reumalääkkeet 35 380 259 € 37 455 849 € 39 648 565 € 37 033 176 € 37 895 417 € 37 312 336€
M02 Lihas- ja nivelsärkyjen paikallishoitovalm. 1 677 192 € 1 366 354 € 1 566 508 € 1 417 631€ 1 347 350€ 1 283 928 €
M03 Lihasrelaksantit 5 039 624€ 5 448 222 € 5 718 866 € 6 463 317 € 7 198 698 € 7 432 580 €
M04 Kihtilääkkeet 2 212 686 € 2 204 386€ 2 257 482 € 2 337 153 € 2 522 697 € 2 624 170 €
M05 Luukudokseen vaikuttavat lääkkeet 15 033 891 € 11 505 384 € 10 421 912 € 9 807 894 € 13 382 613 € 18 366 292 €
M09 Muut tule-sairauksien lääkkeet 509 080 € 63 276 € 14 091 € 0 € 0 € 0 €