• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Tule- ja muiden sairauksien lääkekorvausten kustannukset

Kuvio 1. Kela:n Tule- ja muiden sairauksien lääkekorvausten kustannukset 2010-2015

Kaikkien sairausryhmien lääkekustannukset olivat noin 1,9 miljardia euroa josta tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli noin 67 miljoonaa euroa eli 3% kaikista lääkekustannuksista.

Muut sairaudet Tule-sairaudet
2010 1 641 951 915 € 59 852 733 €
2011 1 673 790 503 € 58 043 471 €
2012 1 733 396 929 € 59 627 424 €
2013 1 740 187 508 € 57 059 170 €
2014 1 795 868 235 € 62 346 775 €
2015 1 885 854 402 € 67 019 305 €