• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

Ammatillinen kuntoutus

Kuvio 1. Kelan Ammatillisen kuntoutuspalvelujen saajat, muut ja Tule 2010-2016.

Kelan ammatillista kuntoutusta sai yhteensä 19 908 saajaa, tästä Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli 4 869 saajaa  eli 25 %  vuonna 2016.

Kelan kuntoutukseen hakeutumisen yleisin syy ovat ongelmat mielenterveydessä. Ne syrjäyttivät tuki- ja liikuntaelinten sairaudet kuntoutuksen yleisimpänä sairauspääryhmänä 1990-luvun lopulla. Mielenterveyskuntoutujien määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2007 vuoteen 2016.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus on kuitenkin noussut tasaisesti vuodesta 2014, jolloin ammatillista kuntoutusta sai 3 450 henkilöä.

Muut sairaudet Tule-sairaudet
2016 15 039 4 869
2015 14 212 4 506
2014 11 790 3 450
2013 10 372 3 064
2012 10 329 3 232
2011 9 941 3 344
2010 9 474 3 507

Kuvio 2. Kelan Ammatillisen kuntoutuspalvelujen saajat, muut ja Tule 2010-2016, prosenttiosuudet.

Mielenterveysongelmat olivat suurin yksittäinen ammatillista kuntoutusta saaneiden sairausryhmä vuonna 2016,niitä osuus oli 53 % kaikista sairausryhmistä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli 25 % ja niiden osuus on noussut tasaisesti vuodesta 2014.

Muut sairaudet Tule-sairaudet
2016 75 % 25 %
2015 75 % 25 %
2014 77 % 23 %
2013 77 % 23 %
2012 75 % 25 %
2011 74 % 26 %
2010 72 % 28 %