• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

SUOMEN TUKI- JA LIIKUNTAELINLIITTO - SUOMEN TULE

SUOMEN TULE

  • 040 574 1922, 045 195 0818
  • toimisto@suomentule.fi
  • Laivanvarustajankatu 3 Lh 2, 00140 Helsinki
  • Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto – Suomen Tule ry on perustettu vuonna 2000 ja se toimii jäsenyhteisöjensä valtakunnallisena yhteistyöelimenä, joka luo edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi.