• Tel: 040 574 1922
  • Mail: toimisto@suomentule.fi

slider1

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYS

TULE = tuki- ja liikuntaelimet

TULE-terveys = tuki- ja liikuntaelinterveys

testi

tulessa.fi:

TIETOA:

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYDESTÄ JA -SAIRAUKSISTA

TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUKSIEN KUSTANNUKSISTA

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYDEN EDISTÄMISESTÄ

slider

TUKI- JA LIIKUNTAELINONGELMAT

MAKSAVAT SUOMELLE VUOSITTAIN

3-4

miljardia euroa

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYDEN
ASIALLA

Ammattilaisjärjestöt
ja
Asiantuntijaorganisaatiot

Kansalaisjärjestöt
ja
potilasjärjestöt

perhe

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYS MAHDOLLISTAA TYÖ- JA TOIMINTAKYVYN

bg6b

EDISTÄMINEN ON YHTEINEN ASIA!

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYDEN

TUKI- JA LIIKUNTAELINTERVEYS KUULUU KAIKILLE!

Tuki- ja liikuntaelimistö (tule) kannattaa ja liikuttaa kehoamme. Tuki- ja liikuntaelinterveys mahdollistaa arjessa ja työssä toimimisen sekä toimii muun terveyden perustana. Tuki- ja liikuntaelinongelmat tulevat kalliiksi, sillä niistä aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat Suomelle useita miljardeja vuodessa.

Tule-terveyteen voidaan vaikuttaa lukuisin tavoin. Ennaltaehkäisyllä, hoidolla ja kuntoutuksella lisätään väestön työ- ja toimintakykyä. Panostamalla ennaltaehkäisyyn laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla ja väestöön vaikuttamalla on mahdollista lisätä yksilöiden toimintakykyä ja elämänlaatua sekä vähentää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Tämä sivusto toimii tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen tukena ja tiedon lisääjänä. Yhdessä voimme vaikuttaa!

.

TULE-TERVEYTTÄ EDISTÄMÄSSÄ!